Reservation
22 Dang Huu Pho Thao Dien Ward District 2,HCMC. 8am - 11pm +84 2866504344

TableBooking


    Cải xoắn, Bó xôi, Dưa leo, Táo, Chanh

    July 27, 2014