Reservations
Order Online
22 Dang Huu Pho Thao Dien Ward District 2,HCMC. 8am - 11pm +84 2866504344

Gà quay nhồi nấm hương và hạt sen

July 31, 2019
No products in the cart.

TableBooking